Benvingudes famílies.

Aquest dimecres, 13 de maig, comença la preinscripció i posem al vostre abast informació del vostre interès. En primer lloc, us facilitem el llistat amb la documentació que necessitareu per fer el tràmit, independentment de si opteu per fer-lo telemàticament o de manera presencial. És el següent:

 • Només si opteu per fer la preinscripció de manera presencial, us heu de descarregar aquest document . Si és possible, l’hauríeu de portar al col·legi omplert des de casa (el codi de la nostra escola és el 08000761). En cas contrari, si l’heu d’omplir a les nostres dependències i en compliment dels protocols sanitaris marcats pel departament de Salut, us preguem que porteu un bolígraf de casa.
 • L’enllaç per fer la preinscripció de manera telemàtica al web del Departament d’Educació és aquest. Un cop hi accediu, heu de desplaçar-vos  a la part de baix deude la pàgina i accedir a la pestanya on posa “per internet” i posteriorment a la de “sol·licitud amb suport informàtic”. Si opteu per la preinscripció telemàtica, a més de la documentació que llistem més a baix, ens heu de fer arribar el resguard que obtingueu un cop finalitzat el tràmit a badalones@badalones.com.
 • En tots els casos, necessitareu una còpia de la documentació escanejada o fotografiada següent:
 • El llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Del llibre de família, calen els full on apareix l’alumne o alumna i també els relatius al pare i la mare. Si l’alumne o alumna està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment en família o institució, del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
 • El DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet) o, si el sol·licitant és estranger, de la targeta de residència on consta el NIE o el passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.
 • El DNI de l’alumne o alumna major de 14 anys o si té DNI tot i ser menor de 14 anys.
 • La tarjeta sanitària.
 • El llibre de vacunes.
 • El carnet de família nombrosa o monoparental.
 • Si és el cas, resolució de discapacitat igual o superior al 33% de l’alumne/a, pare, mare o germà
 • Acreditar ser beneficiari de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania, si és el cas.
 • En cas que en tingui, el número identificador de l’alumne o alumna.
 • De forma extraordinària, les dades d’identificació o de filiació dels alumnes estrangers també es poden acreditar amb el document d’identitat, el llibre de família del país d’origen o la documentació alternativa que la persona pugui aportar. El director o directora o la persona titular del centre la valorarà i deixarà constància per escrit de la decisió adoptada.
 • Les persones que a la sol·licitud han al·legat el compliment d’un o més criteris de prioritat han de presentar la documentació escanejada o fotografiada que els acredita.

Informació important per a totes aquelles famílies que optin per fer la preinscripció de manera presencial a partir del dia 18 de maig a l’edifici del carrer dels Arbres, 17:

 • És imprescindible demanar cita prèvia a través del web del col·legi. Poden fer-ho a través d’aquest enllaç.
 • A l’escola hi ha de venir el menor nombre possible de persones a fer les gestions (preferiblement, una sola).
 • Cal recordar que han de portar tota la documentació per a poder-la escanejar o fotocopiar. S’agrairia que es portés la sol·licitud emplenada des de casa. Si això últim, per les raons que siguin, no els ha estat possible, els demanem que portin un bolígraf.
 • Recomanem que quan vinguin al col·legi ho facin provistos de mascareta i guants.
 • No vinguin al col·legi si pertanyen a algun dels grups d’especial vulnerabilitat, teniu símptomes de malaltia o estan en període de quarentena. En qualsevol d’aquests supòsits, poden autoritzar per escrit a una altra persona perquè porti la sol·licitud i la documentació.

Si teniu qualsevol dubte, contacteu amb nosaltres a través del mail badalones@badalones.com.