PROJECTE INTERNACIONAL

 

La relació entre països és una eina que afavoreix l’ obertura de la nostra escola cap a l’exterior, l’intercanvi de coneixement i la incorporació d’elements innovadors. Per això, hem creat una xarxa internacional pròpia de contactes que ens permet no només compartir informació, metodologies i experiències educatives als nostres docents sinó que, a més, ofereix una oportunitat única per als estudiants que descobreixen altres formes d’entendre el món i els garanteix una “formació sense fronteres”.

Cada curs, una cinquantena  d’alumnes i una trentena de docents i personal d’administració i serveis del col·legi participen en algun projecte finançat per la Unió Europea. La crisi de la COVID19 va colpejar el nostre projecte internacional durant dos cursos, però aquest any ha tornat amb força, fins al punt de batre el rècord de mobilitats de la història de la nostra escola. En total, han estat 59 alumnes i 24 docents els que han fet estades en algun país de la Unió Europea.

  • Millorar l’aprenentatge de les llengües estrangeres (anglès, francès i alemany).
  • Promoure la relació amb altres escoles europees.
  • Incrementar la qualitat i la dimensió europea de la formació del professorat.
  • Intercanviar experiències pedagògiques.
  • Donar suport a l’ús innovador de les TIC.
  • Donar l’oportunitat als nostres alumnes de desenvolupar les seves habilitats personals, conèixer altres cultures i maneres de fer i d’aprendre i, eventualment, fer pràctiques laborals en empreses.
 

ErasmusAmb aquest programa enviem, cada curs, una cinquantena d’alumnes de secundària obligatòria i postobligatòria  a diferents països europeus per participar en diferents programes. També permet que una vintena de d’integrants de la plantilla del col·legi puguin realitzar, cada curs, tasques docents o d’observació a diferents escoles d’Alemanya, Finlàndia i Dinamarca, entre altres països.

El Col·legi Badalonès va ser un dels primers centres educatius de Catalunya a oferir als seus alumnes la possibilitat de reforçar l’aprenentatge de l’anglès seguint la metodologia del Trinity College de Londres, i d’acabar els seus estudis d’ESO superant l’examen B2, amb reconeixement internacional i requerit per completar nombrosos estudis universitaris. La proposta, en format d’activitat extraescolar, comença a educació infantil i s’acaba a secundària. Durant aquest temps, els i les alumnes estudien la llengua anglesa d’una manera dinàmica i molt atractiva, que reforça la seva capacitat d’expressar-se oralment en aquest idioma. Són dues hores a la setmana, que en els cursos superiors es concentren al migdia, per interferir el menys possible en el ritme lectiu dels estudiants.
Des de l’inici, els nens i nenes van seguint el programa del Trinity College, que periòdicament examina les seves competències. El títol B2, del qual els alumnes s’examinen a quart d’ESO, està reconegut internacionalment en el Marc Comú Europeu de Referència de les Llengües i certifica la capacitat dels nois i noies de:
Entendre les idees principals de textos complexes que tractin de temes concrets o abstractes, fins i tot si són de caràcter tècnic.
Relacionar-se amb persones nadiues amb un grau suficient de fluïdesa i naturalitat, de manera que la comunicació es faci sense esforç per part de qualsevol dels interlocutors.
Produir textos clars i detallats sobre qüestions diverses, i defensar un punt de vista sobre temes generals, indicant els pros i contres de les diferents opcions.
Els exàmens de nivell es fan a l’escola per part de professionals designats pel Trinity College de Londres. En aquest vídeo, podeu veure imatges del que fan a Trinity els nens i nenes d’educació infantil. I en aquest altre, dels examens que es van fer el setembre passat.

eTwinning és la comunitat de centres escolars d’Europa. Ofereix una plataforma als equips educatius (professorat, equips directius, i altre personal de l’escola) dels centres escolars dels països europeus participants per a comunicar-se, col·laborar, desenvolupar projectes, compartir o, el que és el mateix, sentir-se i formar part de la comunicat educativa més atractiva d’Europa. Així mateix, aquesta plataforma, que forma part del projecte Erasmus+, facilita que els nois i noies de tota Europa puguin treballar de manera conjunta des de les seves escoles -i, potser més endavant, a través de mobilitats internacionals-, diferents temes relacionats amb el seu entorn i els seus estudis.

La nostra escola fa diversos anys que forma part d’aquesta plataforma, de la qual se’n beneficia tota la comunitat educativa del centre, des d’educació primària fins a batxillerat i cicles formatius. La nostra aposta per aquesta obertura internacional és ferma i creiem que dona un valor afegit a l’educació dels nostres alumnes, els quals poden gaudir d’una experiència internacional molt enriquidora i que, de ben segur, els aportarà qualitats i valors fonamentals en la societat intercultural en la qual vivim actualment.

La nostra tasca, un resum de la qual podeu veure en aquest vídeo, ha estat reconeguda aquest curs passat (2019-2020) amb el Segell de Qualitat Nacional eTwinning i això és un estímul per seguir aquest camí. 

Una trentena d’alumnes de 4t d’ESO han estat designats aquest com a representants de la Unió Europea (UE) a l’escola, i dedicaran una part de la seva activitat lectiva al projecte d’Escola Ambaixadora del Parlament Europeu que el Col·legi Badalonès estrena aquest any. Aquest programa, desenvolupat per la Direcció General de Comunicació del Parlament Europeu, es va posar en marxa el curs 2015-16 i està destinat a alumnes de secundària -4º d’ESO, 1r i 2n de Batxillerat i cicles formatius de grau mitjà- dels centres que en formen part. Té per objectiu estimular el coneixement d’Europa i de la democràcia parlamentària europea entre els joves, proporcionant-los un coneixement actiu de la Unió Europea i del Parlament Europeu en particular. No es tracta, només, d’ensenyar-los dades sobre la Unió. El que es pretén és donar-los l’oportunitat d’experimentar la ciutadania europea.

A més de conèixer les institucions europees i el seu funcionament, aquest grup d’alumnes ha tingut l’oportunitat. Entre altres, participar en una jornada sobre Els joves i el futur d’Europa celebrada a la Pedrera (veure imatge) o participar en un taller de Podcast en agraïment per la seva participació i implicació en el programa, coordinat per les professores Sara Corominas i Aina Manent. 

Des del curs 2017-18, el col·legi ofereix als seus alumnes la possibilitat d’accedir al Diploma Dual, que els permet obtenir dues titulacions simultànies: la del seu país i l’American High School Diploma, reconegut arreu de món. 

Aquest programa, creat i desenvolupat per Academica Corporation, una institució educativa dels Estats Units, prepara els estudiants per adquirir els millors nivells de competència que els han de resultar de gran ajuda quan s’hagin d’enfrontar a un mercat de treball cada cop més globalitzat i competitiu. El programa s’inicia a 3r d’ESO i finalitza a 2n de Batxillerat. A través d’internet, els alumnes poden seguir el programa amb el Suport de personal docent de Somerset International. En aquest vídeo, alguns dels nostres alumnes us donen la seva visió sobre el funcionament d’aquest programa. I en aquest altre, trobareu tota la informació sobre el funcionament dels cursos i la seva organització.

El programa de Diploma Dual funciona en base a tres grans objectius.

  1. Immersió Lingüística: totes les assignatures i les relacions amb els professors es fan en anglès des del primer moment, la qual cosa els permet assolir un nivell molt avançat d’aquest idioma.
  2. Immersió Tecnològica: domini de les tecnologies d’aprenentatge digital més avançades.
  3. Immersió Personal: l’alumne assoleix responsabilitat i maduresa, a més d’un alt nivell d’autonomia, capacitat d’adaptació i flexibilitat per treballar en entorns diferents i multiculturals.

Per primera vegada durant el curs 2012/13 es va iniciar un intercanvi amb l’escola alemanya CJD­Braunschweig. Durant una setmana, alumnes de Trinity d’ESO del Col.legi van a Alemanya per participar en activitats que compartiran amb alumnes alemanys. Després els mateixos alumnes participaran durant una setmana en activitats organitzades a l’escola.

Per als estudiants de Batxillerat que estiguin interessats en poder fer pràctiques relacionades amb els seus futurs estudis, el Col.legi organitza estades, durant l’estiu, a Alemanya.

Per als alumnes que estudien francès com a segona llengua estrangera s’organitzen estades a França per poder practicar l’idioma durant una setmana. Posteriorment, són els alumnes francesos els que fan una estada de la mateixa durada a Badalona.

Informació de contacte

Projecte internacional
 
Marga Dunjó Gallástegui

93 389 57 16

 marga@badalones.com

C/ Arbres, 17 08912 Badalona