PROJECTE INTERNACIONAL

 

La relació entre països és una eina que afavoreix l’ obertura de la nostra escola cap a l’exterior, l’intercanvi de coneixement i la incorporació d’elements innovadors. Per això, hem creat una xarxa internacional pròpia de contactes que ens permet no només compartir informació, metodologies i experiències educatives als nostres docents sinó que, a més, ofereix una oportunitat única per als estudiants que descobreixen altres formes d’entendre el món i els garanteix una “formació sense fronteres”.

Aquest curs, més d’un centenar d’alumnes i uns 30 docents han fet estades a l’estranger en el marc del Projecte Internacional del col·legi, una aposta estratègica que cada any amplia els seus objectius i millora els seus resultats. Aquest curs, el projecte ha propiciat estades a tretze països: Suècia, Finlàndia, Letònia, Dinamarca, Regne Unit, Països Baixos, Alemanya, Croàcia, Itàlia, França, Portugal, Grècia i Turquia.

  • Millorar l’aprenentatge de les llengües estrangeres (anglès, francès i alemany).
  • Promoure la relació amb altres escoles europees.
  • Incrementar la qualitat i la dimensió europea de la formació del professorat.
  • Intercanviar experiències pedagògiques.
  • Donar suport a l’ús innovador de les TIC.
  • Donar l’oportunitat als nostres alumnes de desenvolupar les seves habilitats personals, conèixer altres cultures i maneres de fer i d’aprendre i, eventualment, fer pràctiques laborals en empreses.
 

Amb aquest programa enviem, cada curs, una cinquantena d’alumnes de secundària obligatòria i postobligatòria  a diferents països europeus per participar en diferents programes. També permet que una vintena de d’integrants de la plantilla del col·legi puguin realitzar, cada curs, tasques docents o d’observació a diferents escoles d’Alemanya, Finlàndia i Dinamarca, entre altres països.

una c

Per primera vegada durant el curs 2012/13 es va iniciar un intercanvi amb l’escola alemanya CJD­Braunschweig. Durant una setmana, alumnes de Trinity d’ESO del Col.legi van a Alemanya per participar en activitats que compartiran amb alumnes alemanys. Després els mateixos alumnes participaran durant una setmana en activitats organitzades a l’escola.

Per als alumnes que estudien francès com a segona llengua estrangera s’organitzen estades a França per poder practicar l’idioma durant una setmana. Posteriorment, són els alumnes francesos els que fan una estada de la mateixa durada a Badalona.

Per als estudiants de Batxillerat que estiguin interessats en poder fer pràctiques relacionades amb els seus futurs estudis, el Col.legi organitza estades, durant l’estiu, a Alemanya.

Des del curs 2014­/15 es va iniciar un projecte a 4t d’EP per potenciar les habilitats comunicatives en anglès que, un cop consolidat, es va ampliar a altres cursos de primària i a ESO. 

Informació de contacte

Projecte internacional
 
Marga Dunjó Gallástegui

93 389 57 16

 marga@badalones.com

C/ Arbres, 17 08912 Badalona