PROJECTE EDUCATIU

El nostre ideari

Aquest document té com a objectiu presentar les línies mestres de la nostra escola com a entitat educativa. Es tracta d’un ideari viu ja que, periòdicament, es revisa per incorporar les aportacions dels membres de tota la comunitat educativa i per recollir els canvis normatius.

LA NOSTRA ESCOLA

Les primeres dades documentals situen els inicis del Col· legi Badalonès l’any 1895. Des d’aleshores, l’escola s’ha anat adaptant als canvis que s’han anat produint en la societat i que han suposat nous plantejaments a l’hora d’acompanyar els infants i els joves en la seva formació i desenvolupament integral com a persones. La nostra és una escola familiar que va néixer des de la vocació de servei a la societat i amb el convenciment que la tasca d’ensenyar no comença ni acaba a l’escola. L’escola és al món, i la nostra interacció amb les persones i amb l’entorn que ens envolta és una font inesgotable d’aprenentatge. És important que tots els membres de la comunitat educativa compartim aquesta visió, i tinguem molt clar que l’educació és la gran aventura de les nostres vides. Un viatge apassionant del que tots hem de saber gaudir.
Eduquem els nostres alumnes en el respecte, la tolerància, la solidaritat, la cura del medi ambient i la llibertat. Aquests són, sota el nostre punt de vista, els pilars fonamentals per a una bona convivència. És per això que rebutgem la violència, qualsevol tipus de discriminació o conductes irresponsables. Alhora encoratgem els nostres alumnes perquè esdevinguin persones compromeses amb les causes socials. Al Col·legi Badalonès, el projecte educatiu es concreta en uns objectius molt clars en els quals la prioritat són els alumnes.
– Acompanyar els alumnes durant la seva estada al col·legi, i garantir que assoleixen els aprenentatges competencials d’una manera duradora. L’educació i els valors són per a tota la vida.
– Respectar el seu ritme d’aprenentatge, proporcionant-los els suports més adequats en funció de les seves necessitats. Cada individu és únic i especial.
– Desenvolupar el pensament creatiu dels infants i els joves i donar-los eines per emprendre les seves idees i per desenvolupar el seu esperit crític a l’hora de cercar informació. Els grans reptes són els que ens fan millorar cada dia.
– Utilitzar diferents metodologies per despertar-los la curiositat i per gaudir del que descobreixen. L’aprenentatge és el viatge més apassionant de les nostres vides.
– Acompanyar-los en el descobriment de les seves emocions i en la seva acceptació, així com les dels altres. Ensenyar-los que el respecte, l’amabilitat i l’amor pels altres poden canviar el món.
– Preparar-los per a la seva incorporació al mercat laboral i per a la seva participació en la societat com a ciutadans i ciutadanes de ple dret. I convèncer-los que l’aprenentatge i la formació no s’acaben a l’escola, sinó que duren tota la vida.

TRETS DIDENTITAT

 • L’educació és la nostra raó de ser. Ens avala una trajectòria de 125 anys durant els quals la nostra institució ha sabut adaptar-se als canvis i amb una voluntat constant de millora. Ens avalen el testimoni de milers d’alumnes que han passat pel col·legi i hi han deixat la seva empremta. I l’orgull d´ un equip docent estable, expert i motivat, format en gran part per exalumnes de l’escola i que és una peça clau a l’hora de garantir l’èxit del nostre projecte educatiu, tant pel que fa als resultats objectivables (el 90% dels nostres alumnes de batxillerat accedeixen a la carrera universitària que van triar com a primera opció, per exemple), com als realment importants: al col·legi ens agrada ajudar a formar bons professionals i millors persones.
 • Projecte solidari. L’any 2004, arran dels gravíssims atemptats que hi va haver a Madrid, els alumnes de l’escola van posar en marxa el programa Lluita Adolescent per la Pau (LLAP), que ens ha permès formar part de la xarxa d’escoles de la UNESCO (XEAUC). Actualment, sumant els esforços de tota la nostra Comunitat educativa aportem més de més de 8000€ anuals a diverses causes solidàries que trien els propis nois i noies .
 • Internacionalització. L’any 2008 iniciem el nostre primer contacte internacional amb escoles de Formació Professional de Finlàndia. Després, de la mà de l’Escola del Mar de Badalona vam posar en marxa diferents projectes amb entitats i escoles de la conca mediterrània en un projecte de sensibilització mediambiental que encara continua. Posteriorment, ens hem adherit a diversos programes impulsats per la Unió Europea com ara l’Erasmus+. L’any 2020 ja són més de cent alumnes i una trentena de docents els que han fet estades a l’estranger amb el Badalonès(aquestes dades varien cada curs).
 • Projecte mediambiental. La preocupació per la preservació del medi ambient , l’ús responsable dels recursos, incloure accions formatives transversals i participar activament en les activitats promogudes a nivell municipal han estat i continuen sent uns dels objectius prioritaris de la nostra escola .
  Per això, des de l’any 2015 formem part activa de la XESC (Xarxa d’Escoles per a la Sostenibilitat de Catalunya)

El nostre objectiu és aconseguir una escola respectuosa amb el medi ambient així com la gestió eficient dels recursos energètics del centre. Des del gener del 2020, hi ha un grup de treball per fer propostes d’actuació dins de l’escola que aspiren a facilitar un canvi d’hàbits en l’entorn més proper.

 • Escola saludable. La nostra escola és una de les dues úniques de Catalunya que disposa d’aquest reconeixement, atorgat per AENOR, l’empresa líder en certificacions a l’Estat. Disposem de cuina pròpia, i tots els menús els elabora una nutricionista seguint les recomanacions del departament de Salut. La proposta gastronòmica és variada i es basa en productes de temporada. Els responsables del servei vetllen perquè el màxim de productes siguin frescos i de proximitat, preferentment del Baix Llobregat i el Maresme. El Col·legi Badalonès participa en la redacció del sistema de gestió d’Escoles Saludables, i té el ferm compromís de promoure accions per garantir la salut dels nostres infants i joves, en el sentit que ho planteja l’Organització Mundial de la Salut (OMS): la salut és l’estat de benestar físic, social i mental. El nostre projecte educatiu inclou diverses activitats per ajudar els alumnes a aconseguir-ho:
   • La promoció de l’esport no només com a matèria curricular sinó com una part fonamental de la nostra salut global.
   • Plantejant el servei de menjador com una part més del nostre projecte educatiu sense oblidar la part nutricional i sostenible.
   • El Mindfulness , l’autoconeixement, la reflexió i la regulació de les emocions ens ajuden a afrontar els reptes que se’ns plantegen.
 • Esport: Fomentem l’esport com a valor transversal dels nostres joves, atès que potencia la cultura de l’esforç, el treball en equip, el respecte i el sentit de pertinença envers l’escola.
 • Projecte ORIENTA.L’objectiu d’aquest programa és acompanyar els infants, els joves i les famílies en diferents àmbits i situacions. S’hi tracten qüestions com el dol, les emocions, la igualtat o la descoberta de la sexualitat. També es fa prevenció de conductes de risc (alimentàries, sexuals, addiccions…). I es donen a conèixer estudis i sortides professionals que puguin ser del seu interès. Per últim, a través d’aquest projecte es dóna als alumnes i a les famílies el suport necessari i se’ls acompanya en la presa de decisions.
 • Servei Comunitari.Més enllà del que estableix la normativa vigent, el servei a la comunitat és un valor intrínsec de la nostra escola. A totes les etapes es plantegen activitats transversals (en una mateixa etapa educativa) o verticals (de tota l’escola) que potencien la voluntat de servei, la generositat, la bondat, la compassió i el respecte a les persones.
 • Servei de qualitat.Avalat pel sistema de gestió de la qualitat integral que ens compromet a plantejar una objectius de qualitat i uns indicadors que s’avaluen i es corregeixen si no arriben als establerts com a necessaris.