PRIMÀRIA

Caminem junts

El Projecte Educatiu de Primària pretén que els nens i les nenes vagin assolint els continguts curriculars d’una manera motivadora, mitjançant projectes que complementen les àrees instrumentals i que els permetin descobrir i desenvolupar les seves habilitats i destreses.

Compartir amb els companys i amb els mestres les recerques, la resolució de problemes, els projectes interdisciplinaris, les idees i pensaments és una de les bases de la metodologia emprada.
En aquest camí, resulta imprescindible comptar amb el suport i de les famílies.

 • Fomentar valors com la solidaritat, el respecte, la participació, l’esperit crític i l’esforç.
 • Potenciar una bona convivència amb els companys i companyes: saber compartir, comprendre i saber escoltar als altres.
 • Fomentar els hàbits perquè es converteixin en persones autònomes.
 • Respectar el medi ambient i aconseguir que siguin actors de petites accions destinades a la seva conservació.
 • Potenciar la utilització de les noves tecnologies com a eines d’aprenentatge.
 • Educar per la pau.
 • Promoure la participació dels alumnes, a través dels seus delegats i els seus representants, en algunes de les activitats del centre sempre que es requereixi.
 • Desenvolupar el gust per la lectura.
 • Fomentar l’ús de l’anglès a través del projecte AICLE (Aprenentatge Integrat de Continguts Curriculars en Anglès).
 • Portar a terme treballs d’investigació per aprendre a fer una bona recerca.
 • Impulsar el gust per la música, les arts plàstiques i escèniques amb esperit crític i constructiu.
 • Aconseguir que els nens i les nenes assoleixin les Competències Bàsiques fixades pel Departament d’Ensenyament, amb un aprenentatge significatiu.
 • Horari: de 8:55h a 12:55h i de 14:55h a 16:55h
 • Acollida matinal: 7:30h a 8:55h
 • Natació dins l’horari escolar a partir de 3r d’EP.
 • Classes de suport dins de l’horari lectiu
 • Classes de reforç a partir de les 17 hores
 • Permanències fins a les 18 hores, de dilluns a divendres
 • Menjador amb cuina pròpia
 • Plataforma digital clickedu
 • Servei de teleassitència de l’Hospital de Nens de Barcelona
 • Extraescolars: esports individuals (Dansa) i d’equip (AEB), anglès (Trinity College),
 • ALOHA (àbac japonès per afavorir el càlcul mental), Robòtica (LEARNIK)
 • Servei d’orientació psicopedagògica, logopèdia
 • Gestió de beques
 • Casals
 • Colònies (AMPA).

Informació de contacte

Primària
6 nivells , cadascun amb tres línies
 
Cap d’estudis: Maria del Mar Piera
 

 93 384 75 75

mpiera@badalones.com

C/ Mossèn Anton Romeu, 66-76 08912 Badalona