La nostra missió i filosofia

El Col·legi Badalonès va néixer l’any 1895 amb el compromís i la voluntat de servir la societat i de contribuir al desenvolupament personal dels alumnes. Per aconseguir-ho, proposem una educació i una formació de qualitat, que faciliti l’atenció i el seguiment individualitzats, i amb l’estreta col·laboració de les famílies, que confien en l’equip humà de l’escola.

La formació que oferim a la nostra escola pretén abastar totes les àrees del saber i compleix amb els currículums oficials, tot adaptant-los als nostres objectius i necessitats, així com als interessos i habilitats dels nostres alumnes.

Impartim l’ensenyament en català sense oblidar el castellà, potenciem l’anglès des dels tres anys i introduïm altres llengües a partir de l’ESO. També afavorim l’estimulació primerenca en l’educació infantil i la detecció precoç en les dificultats d’aprenentatge.

Apliquem les noves tecnologies a l’aula (TAC) de manera coherent, per tal d’afavorir l’aprenentatge i de preparar els nostres alumnes per a la seva integració en un món cada vegada més global i tecnificat.

Ens esforcem per proporcionar als nostres estudiants una educació integral que prepari cada alumne per afrontar, amb autonomia i responsabilitat, les decisions que se li presentin al llarg de la vida d’acord amb els valors que hagi adquirit en la seva etapa escolar: capacitat de superació davant les dificultats, lleialtat i sinceritat amb els altres, esperit de solidaritat i responsabilitat i, en definitiva, aprendre a ser persona.

Considerem que els fonaments del nostre projecte educatiu se centren en l’equip humà, ja que sense les persones que acompanyen els nostres alumnes en la seva formació seria impossible poder desenvolupar-lo.

Els docents de la nostra escola són persones compromeses, gaudeixen ensenyant i aprenent, són responsables i disciplinats, i apliquen la cultura de l’esforç en ells mateixos.

Participem activament en activitats solidàries pròpies (com la Lluita Adolescent per la PAU) o que altres entitats ens proposen, i ens agrada apropar els nostres alumnes al seu entorn més pròxim i potenciar el respecte pel medi ambient. Per això, formem part de la xarxa d’Escoles Verdes.

Fomentem l’esport com a valor transversal dels nostres alumnes, atès que potencia la cultura de l’esforç, el treball en equip, el respecte i el sentit de pertinença envers l’escola.

En els darrers anys ens hem obert al món amb el nostre Projecte Internacional, que, des de primària, permet conèixer altres cultures, practicar de forma activa les llengües estrangeres i, en el cas dels estudiants més grans, poder tenir la seva primera experiència professional a l’estranger.

Des d’infantil fins a la secundària postobligatòria, els objectius pedagògics i la metodologia que s’utilitza a les aules segueixen la mateixa línia i són coherents amb el nostre projecte educatiu.

Projecte Educatiu (PEC) Projecte lingüístic  Normes d’organització i funcionament Plà d’Atenció a la Diversitat