METODOLOGIA

 

La nostra escola ha anat canviant pel que fa al mètode. Ens hem renovat constantment per donar la millor formació als nostres alumnes, tenint en compte les seves habilitats i intentant potenciar-les per aconseguir els millors resultats possibles. Treballem tenint en compte les intel·ligències múltiples per coneixer millor els nostres alumnes i perquè ells arribin també a coneixer quines són les seves fortaleses i quins els seus punts febles. Treballem, també, en grups cooperatius en els quals tothom participa i aprèn alguna cosa. Com que els resultat sempre és mèrit de tots els membres del grup, aquesta dinàmica aconsegueix que treballin sempre més motivats. En aquests treballs, el docent assumeix el rol de facilitador, en la mesura que els ajuda a aprendre per ells mateixos i a que col·laborin i no es donin per vençuts.

Sistematitzem les activitats d’Aprenentatge Integral de Continguts i Llengües Estrangeres (AICLE) a totes les etapes acadèmiques sense comprometre l’assoliment dels continguts al final de cada etapa. I les Tecnologies per l’Aprenentatge i el Coneixement (TAC) estan sempre presents en el nostre projecte educatiu.

També tenim en compte altres instruments, com el mindfullness o atenció plena, que és “l’enfocament sense perjudicis de l’atenció d’un mateix en les pròpies emocions, pensaments i sensacions que es produeixen en el moment present”. Aquest plantejament davant la vida ens apropa als nostres alumnes i els ajuda a ser més feliços en l’escola i fora d’ella.