INFANTIL

La il·lusió per aprendre

Reproducir vídeo

El nostre projecte per a l’educació Infantil pretén acompanyar als nens i nenes en l’adquisició de nous hàbits socials i personals i en els aprenentatges que aniran assolint, tenint en compte els seus interessos i potenciant les seves destreses i habilitats.

En aquesta tasca, és del tot imprescindible comptar amb la complicitat de les famílies per aconseguir una acció educativa coherent.

 • Fomentar hàbits personals que els permeti ser més autònoms i hàbits socials que els facin tenir una bona convivència amb els seus companys i companyes.
 • Afavorir la seva motivació amb projectes que els interessin i que els permetin desenvolupar les seves intel.ligències.
 • Proporcionar uns espais d’ensenyament i aprenentatge adequats per als jocs i l’ús de les noves tecnologies.
 • Introduir metodologies que els facin compartir l’aprenentatge amb els seus companys i companyes.
 • Educar en valors com la PAU, la tolerància, la solidaritat i la preservació del medi ambient.
 • Introduir metodologies que els facin compartir l’aprenentatge amb els seus companys i companyes i les seves mestres.
 • Valorar l’observació, l’experimentació i la formulació d’hipòtesis com a camí per a l’aprenentatge.
 • Fomentar l’ús de l’anglès
 • Aconseguir que els nens i les nenes assoleixin les capacitats bàsiques fixades pel Departament d’Ensenyament.
 • Horari: de 8:55h a 12:55h i de 14:55 a 16:55
 • Acollida matinal: 7:30h a 8:55h
 • Menjador amb cuina pròpia
 • Plataforma digital clickedu
 • Servei de teleassistència de l’Hospital de Nens de Barcelona
 • Extraescolars: esports individuals (dansa) i d’equip (AEB), anglès (Trinity College) i robòtica.
 • Servei d’orientació psicopedagògica, logopèdia
 • Gestió de beques
 • Casal d’estiu.

Informació de contacte

Educació Infantil
3 nivells , cadascun amb tres línies
 
Cap d’estudis: Núria Pérez
 

93 397 72 00

nperez@badalones.com

C/ Guifré, 214 08912 Badalona