Des de l’any 2015, el Col·legi Badalonès forma part de la Xarxa d’Escoles per a la Sostenibilitat de Catalunya (XESC), un programa impulsat per la Generalitat amb l’objectiu de donar suport a tots els centres educatius del país que volen innovar, incloure, avançar, sistematitzar i organitzar accions educatives que tinguin la finalitat d’afrontar, des de l’educació, els nous reptes i valors de la sostenibilitat.
El programa planteja tres grans objectius:

  1. Ajudar els centres a incorporar els valors de l’educació per a la sostenibilitat en tots els àmbits de la vida del centre (currículum, gestió, relacions amb l’entorn, etc.).
  2. Promoure la participació i la implicació activa de la comunitat educativa en la millora del seu entorn.
  3. Afavorir l’intercanvi entre els centres que comparteixen uns mateixos objectius.

Però la defensa del Medi Ambient i la promoció de valors com la sostenibilitat formen part de l’ideari del col·legi des de molt abans de la creació d’aquesta xarxa. I va molt més enllà dels principis marcats per la XESC. Des de fa molts anys, per exemple, l’escola col·labora en diversos projectes de protecció de la Mediterrània. En alguns, de bracet de l’Escola del Mar de Badalona. Fruit d’aquest compromís, l’any 2010, el col·legi va ser guardonat amb el premi internacional Med’Olympiades, atorgat pel “Centre de Decouverte du monde marin” de Nice. 

Les jornades de debat en diferents moments del curs escolar, la implicació de tota la comunitat educativa del Badalonès en la celebració del Dia Mundial del Clima o la recent adhesió del centre a la declaració d’Emergència Climàtica de Barcelona són alguns dels exemples de l’esperit que ens mou i ens empeny a seguir treballant dia a dia per un món més sostenible.

Val a dir que, arran de la declaració d’Emergència Climàtica, l’escola va impulsar la creació d’una comissió formada per membres de tota la comunitat educativa, amb l’objectiu d’establir mesures tangibles amb vista a la reducció de residus. La primera mesura, aprovada setmanes abans de la declaració de la pandèmica de la COVID19, va ser l’eliminació de les ampolles de plàstic de les màquines de vending de l’escola, on des de llavors, l’aigua es ven en envasos de cartró.