EQUIP HUMÀ

La nostra força

El codi ètic de la nostra escola compromet a totes les persones que hi treballen a fer seus els trets d’identitat i els valors del Badalonès. L’equip docent i el personal d’administració i serveis és estable, molt consolidat i està format per perfils professionals molt diversos.

  • Quasi la meitat dels treballadors del centre són exalumnes, la qual cosa ens omple d’orgull perquè dóna valor i sentit a la nostra tasca com a escola i perquè, al mateix temps, reforça el sentit de pertinença.
  • La mitjana d’edat del nostre equip docent se situa en els 49 anys. És el resultat de la combinació entre el personal amb més experiència i la gent jove però molt preparada que s’ha anat incorporant a la plantilla.
  • Animem els nostres mestres a treballar en equip i a compartir experiències amb companys d’altres etapes educatives. Facilitem la seva formació continuada. Tots comparteixen un alt grau de responsabilitat, de respecte a la seva professió i de passió per la feina i per la nostra escola.
  • El personal d’administració i serveis comparteix amb l’equip docent molts dels projectes transversals de l’escola: LLAP, projecte mediambiental, escola saludable, servei comunitari.
  • La seva professionalitat permet que tant l’activitat docent com els serveis que ofereix l’escola es desenvolupin amb garanties.

Ani Dunjó

Directora

adunjo@badalones.com

Marga Dunjó

Sotsdirectora

marga@badalones.com

Núria Pérez

Infantil

nperez@badalones.com

Mª del Mar Piera

Primària

mpiera@badalones.com

Juan José Rubio

E.S.O.

jrubio@badalones.com

Julia Castillo

Batxillerat

jcastillo@badalones.com

Ricard Eguiluz

Cicles Formatius

reguiluz@badalones.com

Aniceto Ramírez

Formació en centres de treball

aramirez@badalones.com

Dani Casulleras

Recursos humans

recursoshumans@badalones.com

Jordi Dunjó

Comunicació Interna

jdunjo@badalones.com