Des del curs 2017-18, el col·legi ofereix als seus alumnes la possibilitat d’accedir al Diploma Dual, que els permet obtenir dues titulacions simultànies: la del seu país i l’American High School Diploma, reconegut arreu de món. 

Aquest programa, creat i desencolupat per Academica Corporation, una institució educativa dels Estats Units, prepara els estudiants per adquirir els millors nivells de competència que els han de resultar de gran ajuda quan s’hagin d’enfrontar a un mercat de treball cada cop més globalitzat i competitiu. El programa s’inicia a 3r d’ESO i finalitza a 2n de Batxillerat. A través d’internet, els alumnes poden seguir el programa amb el Suport de personal docent de Somerset International.

El programa de Diploma Dual funciona en base a tres grans objectius.

  1. Immersió Lingüística: totes les assignatures i les relacions amb els professors es fan en anglès des del primer moment, la qual cosa els permet assolir un nivell molt avançat d’aquest idioma.
  2. Immersió Tecnològica: domini de les tecnologies d’aprenentatge digital més avançades.
  3. Immersió Personal: l’alumne assoleix responsabilitat i maduresa, a més d’un alt nivell d’autonomia, capacitat d’adaptació i flexibilitat per treballar en entorns diferents i multiculturals.