Primària

Vídeo: Mira el que fem!


El Projecte Educatiu de Primària pretén que els nens i les nenes vagin assolint els continguts curriculars d’una manera motivadora, mitjançant projectes que complementen les àrees instrumentals i que els permeten descobrir i desenvolupar les seves habilitats i destreses.

Compartir amb els companys i amb els mestres les investigacions, la resolució de problemes, els projectes interdisciplinaris, les idees i pensaments és una de les bases de la metodologia emprada.
En aquest camí hem de comptar amb el suport de les famílies i la seva col·laboració ja que és important la seva implicació en l’educació dels nens i les nenes.


Els nostres objectius

 • Educar per la PAU
 • Fomentar valors com la solidaritat, el respecte, la participació, l’esperit crític i l’esforç.
 • Promoure la participació dels alumnes en algunes decisions a través dels seus delegats i els seus representants en la comissió mediambiental.
 • Potenciar una bona convivència amb els companys/es: saber compartir, comprendre i saber escoltar als altres…
 • Fomentar els hàbits perquè es converteixin en persones autònomes.
 • Respectar el medi ambient i aconseguir que siguin actors de petites accions destinades a la seva conservació.
 • Desenvolupar el gust per la lectura.
 • Fomentar l’ús comunicatiu de l’anglès a través de projectes AICLE ( Aprenentatge Integrat de Continguts Curriculars en Anglès)
 • Potenciar la utilització de les noves tecnologies com a eines d’aprenentatge (Blocs, plataforma educativa DIDAKIDS, scratch, etc.)
 • Portar a terme treballs d’investigació per saber fer una bona recerca.
 • Aconseguir que els nens i les nenes assoleixin les Competències Bàsiques fixades pel Departament d’Ensenyament, amb un aprenentatge significatiu.

Serveis propis d’Educació Primària

 • Horari: de 8:55h a 12:55h i de 14:55h a 16:55h
 • Acollida matinal: 7:30h a 8:55h
 • Natació dins l’horari escolar a partir de 3r d’EP.
 • Classes de suport dins de l’horari lectiu
 • Classes de reforç a partir de les 17 hores
 • Permanències fins a les 18 hores, de dilluns a divendres
 • Menjador amb cuina pròpia
 • Plataforma digital clickedu
 • Servei de teleassitència de l’Hospital de Nens de Barcelona
 • Extraescolars: esports individuals (Dansa) i d’equip (AEB), anglès (Trinity College),
 • ALOHA (àbac japonès per afavorir el càlcul mental), Robòtica (LEARNIK)
 • Servei d’orientació psicopedagògica, logopèdia
 • Gestió de beques
 • Casals
 • Colònies (AMPA).

Projectes propis de primària
 • El minut: Potenciar l’expressió oral.
 • Parlar per escriure: Millorar l’expressió escrita i oral.
 • Club de lectura en veu alta: Fomentar la lectura en veu alta.
 • El musical: Descobrir el gust per les arts escèniques.
 • Apadrinament lector:Fomentar l’hàbit lector entre diferents edats.
 • Hort solidar: Apropar la vida rural al món escolar i adonar-nos que amb la venda dels productes que ens dona l’hort podem col·laborar en projectes solidaris.
 • Matemàtiques manipulatives: Experimentar de forma activa els diferents continguts matemàtics.
 • Treball cooperatiu: Treballar conjuntament en petits grups per aconseguir metes i objectius comuns.
 • Petits projectes: Relacionar les diferents àrees curriculars a partir d’un tema.

DSC_6611

DSC_6590

DSC_6579 DSC_6587

Informació de contacte
Primària
6 nivells , cadascun amb tres línies
Segueix-nos: