Infantil

El nostre projecte per a l’educació Infantil pretén acompanyar als nens i nenes en l’adquisició de nous hàbits socials i personals i en els aprenentatges que aniran assolint, tenint en compte els seus interessos i potenciant les seves destreses i habilitats.

En aquesta tasca és imprescindible comptar amb la complicitat de les famílies per aconseguir una acció educativa coherent.

 


Els nostres objectius

 • Proporcionar un diferents espais d’ensenyament-aprenentatge on els nens i les nenes se sentin a gust a través del joc i utilitzant les noves tecnologies.
 • Fomentar hàbits personals que els permeti ser més autònoms i hàbits socials que els facin tenir una bona convivència amb els seus companys i companyes.
 • Afavorir la seva motivació amb projectes que els interessin i que els permetin desenvolupar les seves intel.ligències.
 • Introduir metodologies que els facin compartir l’aprenentatge amb els seus companys i companyes i les seves mestres.
 • Educar en la PAU, la tolerància, la solidaritat i la preservació del medi ambient.
 • Valorar l’observació, l’experimentació i la formulació d’hipòtesis com a camí per a l’aprenentatge.
 • Fomentar l’ús comunicatiu de l’Anglès
 • Respectar el medi ambient i aconseguir que siguin actors de petites accions destinades a la seva conservació.
 • Aconseguir que els nens i les nenes assoleixin les capacitats bàsiques fixades pelDepartament d’Ensenyament, amb un aprenentatge significatiu.

Serveis propis d’Educació Infantil

 • Horari: de 8:55h a 12:55h i de 14:55 a 16:55
 • Acollida matinal: 7:30h a 8:55h
 • Menjador amb cuina pròpia
 • Plataforma digital clickedu
 • Servei de teleassitència de l’Hospital de Nens de Barcelona Pàgina web 26-10-2015
 • Extraescolars: esports individuals (Dansa) i d’equip (AEB), anglès (Trinity College), Divertallers.
 • Servei d’orientació psicopedagògica, logopedia
 • Gestió de beques
 • Casals de juliol i de setembre
 • Colònies (AMPA).

Projectes propis d’infantil

 • Projecte: triem el nom de la nostra classe.
 • Projecte interdisciplinar (totes les àrees)
 • Projectes singulars: Vivim el nadal, Carnestoles, Sant Jordi.
 • Tallers sensorials (vista, oïda, olfacte i tacte).
 • Tallers i jocs per fomentar l’aprenentatge de la lectura i l’escriptura.
 • Activitats per afavorir la consciència fonològica.
 • Dramatització de contes.
 • matemàtiques manipulatives.
 • El quinzet (càlcul mental).
 • Treball en equip en les diferents àrees.
 • Psicomotricitat fina, expermentació.
 • Sortides culturals. Teatre, excursions relacionades amb els temes que treballem.

 

 

Informació de contacte
Infantil
3 nivells , cadascun amb tres línies
Segueix-nos: