Ciències Socials

Batxillerat de Ciències Socials


Modalitat d’Humanitats i ciències socials

 A la nostra escola la modalitat d’Humanitats i ciències socials s’adreça a l’alumnat interessat per les humanitats (història, filosofia, literatura, llengües clàssiques i modernes, art, etc.) i les ciències socials i econòmiques. Inclou tant estudis lingüístics i literaris, com socials, històrics, econòmics i empresarials.

Els alumnes que cursen aquesta modalitat poden aprofundir en el passat i en el present del fenomen humà, en la seva història, societat i cultura i, també, familiaritzar-se amb els mètodes de treball i les tècniques científiques que permeten un apropament rigorós i crític a la realitat humana i social a través d’nvestigacions i de propostes per posar en valor els seus coneixements

 


Objectius

▪ Donar una formació acadèmica de qualitat que permeti als nostres alumnes assolir unes qualificacions superiors a la mitjana de Catalunya.

▪ Realitzar activitats culturals i visites a institucions docents d’interès (universitats, centres de recerca, etc.) així com a empreses públiques i privades.

▪ Impulsar l’aprenentatge d’idiomes.

▪ Oferir la possibilitat de tenir una experiència internacional a través del projecte “descobrim el nostre futur”.

▪ Presentar matèries extra curriculars amb un enfocament universitari. ▪ Utilitzar les TIC com a eines usuals d’ensenyament-aprenentatge.

▪ Mantenir una comunicació regular amb les famílies per desenvolupar una acció educativa conjunta.

▪ Promocionar el voluntariat i la participació en campanyes solidàries.

▪ Fomentar la pràctica de l’esport .

▪ Fomentar una actitud responsable i compromesa vers el medi ambient.

I després del Batxillerat, què?

Els tutors i tutores i el servei d’orientació psicopedagògica assessoren els alumnes de batxillerat perquè puguin escollir la carrera universitària o bé els estudis professionals de grau superior més adients en funció de les seves aptituds i interessos, tenint en compte que l’escola s’imparteix el d’Administració i finances.

Serveis propis de Batxillerat

▪  Gestió de beques

▪  Seguiment durant el primer any d’Universitat

▪  Servei de TELEASSITÈNCIA de l’Hospital de Nens de Barcelona

▪  Plataforma educativa Clickedu

▪  Assessorament psicopedagògic

▪  Projecte Internacional

 


 

Plà d’estudis

Matèries COMUNES 1r 2n
Llengua catalana i literatura 3 3
Llengua castellana i literatura 2 3
Llengua estrangera (Anglès) 3 3
Filosofia 3
Educació Física 2
Història 4
Tutoría 1 1
TOTAL D’HORES 14 14

Matèries de modalitat (C. SOCIALS) 1r 2n
Matemàtiques aplicades a les C. Socials 4 4
Economia de l’empresa / Llatí 4 4
Història del mon contemporani 4
Economia / Frances I + Literatura espanyola 4
Història de la Filosofia 4
Francès II + Psicología / Introducció al dret / Història de l’art 4
Treball de recerca
TOTAL D’HORES 16 16

Què més t’oferim?

  • Club de lectura per millorar l’expressió oral i escrita
  • Projectes interdisciplinaris per afavorir l’aprenentatge transversal AICLE per millorar el nivell competencial d’anglès
  • Projecte internacional: “descobrint el nostre futur

Informació del curs
Departament
Batxillerat

Cursos relacionats

Científic

Científic

Batxillerat Científic Modalitat de Ciències i tecnologia A la nostra escola l’itinerari...
Tecnologic

Tecnologic

Batxillerat Tecnologic Modalitat de Ciències i tecnologia A la nostra escola l’itinerari...