C.F. Grau Superior 3 x 2

Administració i Finances i Comerç Internacional


La internacionalització de les empreses i l’entrada a nous mercats s’ha convertit en un aspecte irrenunciable per aquells negocis que vulguin continuar essent competitius i que aposten per les exportacions per impulsar les seves vendes.
La competència general d’aquest títol consisteix a organitzar i executar les operacions de gestió i administració en els processos comercials, laboral comptable, fiscals i financers, així com planificar i gestionar els processos d’importació/exportació i introducció/expedició de mercaderies, aplicant la normativa vigent i els protocols de gestió de qualitat, gestionant la informació, assegurant la satisfacció del client i/o usuari i actuant segons les normes de prevenció de riscos laborals i protecció mediambiental.

 


De què i a on podràs treballar?

Administratiu d’oficina. Administratiu comercial. Administratiu financer. Administratiu comptable. Administratiu de logístic. Administratiu de banca i assegurances. Administratiu de recursos humans. Administratiu de l’Administració Pública. Administratiu d’assessories jurídiques, comptables, fiscals o gestories. Tècnic en gestió de cobraments. Responsable d’atenció al client. Tècnic en comerç exterior. Tècnic d’operacions exteriors d’entitats financeres i d’assegurances. Tècnic en administració de comerç internacional. Assistent o adjunt de comerç internacional. Agent de comerç internacional. Tècnic de màrqueting internacional. Tècnic de vendes internacional. Assistent al departament d’operacions comercials internacionals. Transitari. Consignatari de vaixells. Operador logístic. Cap de magatzem. Tècnic en logística del transport. Coordinador logístic i Tècnic en logística inversa.

Empreses col·laboradores

Fundació Guttmann, Antonio Puig, Mapfre, Ji-Long, Blog Solutions, CROMSA, Mogauto, Moldiberica, Tapiol gestors inmobiliaris, Perez & Advocats, Salvat assesors, Banc Mare Nostrum, La Caixa, Catalunya Serveis i Selecció ETT, Genomic Medicine Laboratories, …

Requisits d'accés

  • Ser major de 17 anys.
  • Estar en possessió del títol de Batxillerat , COUo equivalent (homologat a Espanya).
  • Tenir el títol de tècnic superior o especialista.
  • Haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat.
  • Disposar d’un títol de FP Grau Mitjà i havre realitzat els complements de formació o la prova d’accés requerida per cursar un cicle de grau superior.
  • Tenir qualsevol titulació universitària oficial o equivalent.
  • Haver superat la prova d’accès a la universitat per a majors de 25 anys.


 

Plà d’estudis

 

Pla d’estudis

1r.CURS

Mòduls professionals nº hores
Gestió de la documentació jurídica i empresarial 99
Procés integral de l’activitat comercial 198
Ofimàtica i procés de la informació + Comerç digital 165
Anglès 66
Gestió de recursos humans 99
Gestió financera 132
Gestió logística i comercial 99
Comunicació i atenció al client 132

 

2n.CURS

Recursos humans i responsabilitat social corporativa 66
Anglès 66
Comptabilitat i fiscalitat 165
Simulació empresarial 99
FOL 99
Projecte d’administració i finances 33
Gestió administrativa del comerç internacional 132
Finançament Internacional 99
Segona llengua estrangera 66

 

3r.CURS

Gestió administrativa del comerç internacional 66
Comerç digital internacional 21
Mitjans de pagaments internacionals 99
Transport internacional de mercaderies 132
Logística d’emmagatzematge 99
Màrqueting internacional 99
Sistema d’informació de mercats 66
Negociació internacional 99
Segona llengua estrangera 66
Projecte de comerç internacional 66

 


Què més t’oferim?

Al Col·legi Badalonès et preparem amb les competències que requereixen les empreses i complementem la teva formació oficial amb:

CONFERÈNCIES AMB EMPRESES

Organitzem cicles de conferències amb empreses per millorar la teva informació, formació i visió crítica de l’entorn.

ANGLÈS

Treballem els tecnicismes i el llenguatge aplicat al teu curs de formació professional i el complementem amb una extensa formació en anglès.

FP DUAL

Tindràs la possibilitat de realitzar les pràctiques en empreses de forma DUAL compaginant els teus estudis amb una feina remunerada.

FCT

Tots els alumnes realitzaran un mínim de 350 hores de pràctiques remunerades en empreses de diferents sectors del nostre entorn mes proper.

ERASMUS+

Com a part del nostre projecte educatiu, orientat a la internacionalització, la mobilitat i l’estímul a la formació permanent dels nostres alumnes.
El Col·legi Badalonès és posseïdor de la Carta Ampliada Erasmus+, que ens permet organitzar i gestionar la mobilitat internacional dels nostres alumnes en pràctiques a diferents països d’Europa.

COMPETÈNCIES TRANSVERSALS I EMPRENEDORA

Per facilitat la teva inserció laboral desenvolupant habilitats i competències generals ( de comunicació, treball en equip,…) i adquirint els coneixements per poder dur a terme un projecte o negoci propi.

Informació del curs
  • Títol:Tècnic Superior en Administració i Finances i Tècnic Superior en Comerç Internacional.
  • Durada:2.750 Hores en 3 anys acadèmics

Cursos relacionats