Cicles Formatius

El camí més directe al mercat laboral

El Col·legi Badalonès acumula una llarga trajectòria en Formació Professional, una de les alternatives més sòlides i amb més alta ocupació entre el jovent del nostre país. El centre orienta la seva formació a donar una resposta eficaç a les necessitats del mercat laboral, formant professionals competents que vulguin treballar en el món de les finances, dels recursos humans, de l’empresa, així com en l’àmbit comercial i del màrqueting empresarial i del comerç internacional de les assegurances. Formem per aconseguir la inserció laboral dels nostres alumnes. I ho fem posant al seu abast les millors eines per garantir el seu èxit professional. Instruments com l’FP Dual, que els permet simultanejar els seus estudis amb pràctiques remunerades, l’aprenentatge de llengües estrangeres o la possibilitat de fer estades en altres països amb l’objectiu de millorar les seves competències i la seva autonomia. Aquest procés d’aprenentatge, que sempre ha de ser prèviament consensuat amb el centre, i que sempre suposa un terç del total dels continguts de cada cicle formatiu, garanteix un mínim de 970 hores d’estada de l’alumne a l’empresa, amb tots els drets i deures que això comporta per a les parts.

Grau Superior

Informació de contacte

CFGM Gestió Administrativa

CFGS Administració i Finances

CFGS Doble titulació Administració i Finances + Comerç Internacional

CFGS Administració i Finances perfil assegurances

Cap d’estudis: Ricard Eguiluz

93 3847575

reguiluz@badalones.com

C/ Mossèn Anton Romeu, 66-76

08912 Badalona