Cicles Formatius de Grau Superior

 

Cicle de Grau Superior d’Administració i Finances

Els alumnes que opten per estudiar aquest grau superior obtenen les competències per organitzar o executar les operacions de gestió i administració en els processos comercials, laborals, comptables, fiscals i financers d’una empresa, ja sigui pública o privada, aplicant la normativa vigent i els protocols de gestió de la qualitat, gestionant la informació, garantint la satisfacció del client i actuant sempre segons les normes de prevenció de riscos laborals i de protecció del medi ambient. Es tracta d’un cicle amb un alt grau d’empleabilitat pel nivell de preparació que assoleixen els alumnes que obtenen el títol.

En total, són dos cursos acadèmics. Un total de 1.650 hores lectives i 350 de pràctiques en empreses col·laboradores del Badalonès. Com a complements de formació, organitzem seminaris i tallers, visites tècniques, conferències monogràfiques i activitats d’iniciativa social. A més, els alumnes que hi estiguin interessats poden accedir a fer pràctiques a l’estranger a través del programa Erasmus+ KA103.

Doble titulació de Cicle de Grau Superior d’Administració i Finances i Comerç Internacional

La internacionalització de les empreses i l’entrada a nous mercats s’ha convertit en un aspecte irrenunciable per a totes aquelles empreses que vulguin mantenir la competitivitat i que apostin per les exportacions com a instrument de millora de les seves vendes.

En aquest cicle, formem els nostres alumnes perquè obtinguin les competències per organitzar i executar les operacions de gestió i administració en els processos comercials, laboral comptable, fiscals i financers. I per planificar i executar els processos d’importació i exportació i introducció i expedició de tota mena de mercaderies, sempre aplicant la normativa vigent i els protocols de gestió de qualitat. Un cop més, assegurant la satisfacció dels seus clients i actuant segons les normes de prevenció de riscos laborals i de protecció mediambiental. Es tracta d’un altre dels cicles amb un grau més elevat d’empleabilitat, atesa la polivalència que assoleixen els alumnes que obtenen el títol.

Per obtenir aquest grau superior, cal seguir tres cursos. En total, 2.750 hores lectives i 700 de pràctiques en empreses col·laboradores. En acabar el segon curs, els alumnes ja obtenen el títol de Tècnic Superior en Administració i Finances, que ampliaran al final del tercer amb el de Tècnic Superior en Comerç Internacional. Aquests cursos es fan en conveni amb l’ESIC Business and Marketing School. Els alumnes que optin per seguir els seus estudis a l’ESIC obtinen una convalidació del 30% dels crèdits.

Com a complements de formació, oferim seminaris i tallers, conferències monogràfiques i diverses activitats d’iniciativa social. Com passa en tots els cicles, els alumnes que ho desitgin poden accedir a la possibilitat de fer pràctiques a l’estranger, en aquest cas a través del programa Erasmus+ KA103. 

Cicle de Grau Superior d’Administració i Finances en l’àmbit de gestió d’assegurances

Formem els nostres alumnes en les competències generals per organitzar i executar les operacions de gestió i administració en els processos comercials, laborals, comptables, fiscals i financers d’una empresa, ja sigui pública o privada, aplicant la normativa vigent i els protocols de gestió de qualitat, gestionant la informació, assegurant la satisfacció del client o l’usuari i actuant segons les normes de prevenció de riscos laborals i de protecció mediambiental. Aquesta competència general s’ampliarà amb una orientació cap a l’àmbit de les assegurances, reforçant la formació en aspectes com la gestió d’assegurances, la tramitació de sinistres o la digitalització d’empreses asseguradores. A la majoria d’alumnes que han cursat aquest cicle, de relativament recent implantació al col·legi, no els ha costat trobar feina. Molts d’ells, de fet, han acabat treballant a les empreses on han fet les pràctiques.

Per obtenir aquesta titulació cal seguir dos cursos. Un total de 1.650 hores lectives i 350 de pràctiques en empreses col·laboradores. Com a complements, oferim seminaris i tallers, conferències monogràfiques i diverses activitats. A més, la possibilitat de fer pràctiques a l’estranger a través del programa Erasmus+ KA103.