Cicles Formatius de Grau Mitjà

 

Cicle de Grau Mitjà en Gestió Administrativa

Formem els nostres alumnes perquè puguin treballar en qualsevol empresa fent tasques de suport administratiu en l’àmbit laboral, comptable, comercial, financer i fiscal. I també perquè puguin fer tasques d’atenció al client, ja sigui en empreses públiques o privades, aplicant la normativa vigent i basant-se en protocols de qualitat, garantint la satisfacció del client i actuant segons les normes de prevenció de riscos laborals i de protecció ambiental.

Aquest grau té una durada de dos cursos. Un total de 1.650 hores lectives i 350 de pràctiques en alguna de les empreses que col·laboren amb el col·legi. Com a complements en la formació, organitzem seminaris i tallers, visites tècniques, conferències monogràfiques i activitats d’iniciativa social. Els alumnes que ho desitgin també poden fer pràctiques a l’estranger en el marc del programa Erasmus+ KA102.