Batxillerat

 

Volem contribuir a formar persones autònomes, creatives i emprenedores, amb inquietuds intel·lectuals i esperit crític, sensibles als problemes socials i mediambientals, perquè puguin escollir el seu projecte professional i vital amb llibertat, entusiasme, maduresa i responsabilitat. El nostre projecte educatiu s’ha anat adaptant a les exigències de la societat i a uns canvis que se succeeixen cada cop amb més rapidesa. És per això que ens adaptem a les destreses i els interessos dels nostres joves, preparant-los per al treball col·laboratiu i la gestió de conflictes, utilitzant les noves tecnologies i diferents llengües en l’entorn educatiu, que podran practicar a l’estranger gràcies al nostre projecte internacional, que en els últims anys s’ha convertit en una aposta estratègica i que, de mica en mica, s’està convertint en un nou cas d’èxit del col·legi.

Afavorim la relació família-escola amb una comunicació regular i fluïda amb les famílies. Els professors de cada matèria utilitzen la plataforma Clickedu per marcar els objectius, els criteris d’avaluació i les activitats relacionades amb els continguts curriculars. Utilitzem metodologies actives com l’autoavaluació, el treball per projectes o els cooperatius per acostar els estudiants al seu futur universitari i professionals. També afavorim l’elaboració de projectes en anglès, i fins i tot la possibilitat de cursar un Batxillerat Dual americà, que permet als alumnes accedir a una doble titulació: la del seu país d’origen i l’americana.

Actualment, al Col·legi Badalonès oferim quatre modalitats de Batxillerat: Ciències, Tecnologia, Humanitats i Ciències Socials. 

  •  Contribuir a formar persones autònomes, creatives i emprenedores, amb inquietuds intel·lectuals i esperit crític, sensibles als problemes socials i mediambientals, per tal que puguin escollir el seu projecte professional i vital amb llibertat, entusiasme, maduresa i responsabilitat.
  •  Oferir un ensenyament de qualitat que permeti als nostres alumnes assolir unes qualificacions d’accés a la universitat superiors a la mitjana de Catalunya, per tal que puguin cursar els estudis superiors que desitgin i alhora els prepari per iniciar-los amb garanties d’èxit.
  •   Descobrir i potenciar les destreses i els talents de cadascun dels nostres estudiants per aconseguir el millor d’ells i elles.
  • • Treballem tenint en compte les intel·ligències múltiples per conèixer millor els nostres alumnes i perquè ells coneguin també quines són les seves fortaleses i quins els seus punts febles. Quan els alumnes es coneixen millor saben quines són les seves limitacions i això els permet esperar allò que és coherent amb les seves destreses, evitant falses expectatives que, després només porten a la frustració. 
  • Treballem en grups cooperatius, en els que tothom aprèn alguna cosa. El resultat sempre és mèrit de tots els companys del grup i això fa que treballin molt més motivats. En aquests treballs, el mestre és un facilitador, ajuda a que aprenguin per ells mateixos, a que col·laborin, a que no es donin per vençuts i a que aprenguin del seus errors i dels èxits dels altres. 
  • Sistematitzem les activitats d’AICLE (Aprenentatge Integrat de Continguts i Llengües Estrangeres) a totes les etapes acadèmiques sense comprometre l’assoliment dels continguts finals d’etapa. 
  • Les TAC (Tecnologies per a l’Aprenentatge i el Coneixement) estan ben presents en el nostre projecte educatiu. 
  • Mindfulness o atenció plena, és “l’enfocament sense prejudicis de l’atenció d’un mateix en les pròpies emocions, pensaments i sensacions que es produeixen en el moment present”. Aquest plantejament enfront la vida ens apropa als nostres alumnes i a ells a ser més feliços dins l’escola.
Contenido de tabla

Informació de contacte

Batxillerat
Ciències, Tecnología, Humanitats, Ciències Socials
 
Cap d’estudis: Julia Castillo
  • 93 389 57 16

jcastillo@badalones.com

C/ Arbres, 17 08912 Badalona